Ett justitiemord?

Hovrätten iakttar inte någon försiktighet beträffande Ferzende Yildiz uppgifter.

Om inte hovrätten hade valt att tro på den av Ferzende Yildiz utsagor – vid det laget den senaste i ordningen av fyra kända och sinsemellan disparata versioner – som åklagaren hävdade var den sanna, så hade inget ens antytt Özkans och Önders delaktighet i någon mordplan. Se även: ”Utan Ferzende inga morddomar


Tillbaka till hovrättens domskäl


[email protected]