Ett justitiemord?

Att någon ”ensam dödade Radu Acsinia inne i biljetthallen” är uppenbart. Det var ett mordvapen och spärrvakten såg en gärningsman.

Det som enligt hovrättens dom talade emot Orhan Yildiz uppgifter ”om hur han ensam dödade Radu Acsinia” var att:

1. Det avlossades skott även utanför biljetthallen, vilket Orhan förnekade. (Denna uppgift baseras på att Orhans redogörelse under hovrättsförhandlingarna nedtecknats felaktigt, se tidigare kommentar.)
2. Det avlossades skott på nära håll och mot en liggande Radu Acsinia, vilket Orhan förnekade.
3. En av Ferzende Yildiz uppgifter under förundersökningen, den fjärde i ordningen, när han hävdade att hört Orhan, Özkan, Önder och Ayhan Yildiz inför många ungdomar på Malmvägen i Sollentuna berätta om att de gemensamt planerat och/eller utför mordet.

Det som talar för att Orhan verkligen var skytten var bland annat:

1. Ferzendes tidiga utpekande av Orhan som mördaren (vilket aldrig kom till hovrättens kännedom).
2. Orhans erkännande samt Ayhans, Ferzendes och Selahatins styrkande av detta.
3. En väl känd och långvarig antagonism mellan Orhan Yildiz och Radu Acsinia.
4. Att mordvapnet hade använts av Orhan ett dygn tidigare, när skottlossning hade utbrutit mellan Radu och Orhan.
5. Att spärrvakten pekade ut Orhan – och ingen annan av de tilltalade – som möjlig skytt.


Tillbaka till hovrättens domskäl

__


[email protected]