Ett justitiemord?

Ferzende Yildiz uppgifter i hovrätten, så som de antecknats i domen, är följande:

”Den 26 februari 2002 var han i Rinkeby centrum. Han köpte heroin som han intog på en offentlig toalett. När han kom ut från toaletten fick han syn på Orhan Yildiz och Ayhan Yildiz som snabbt gick från T-banan. Ayhan Yildiz sa till Orhan Yildiz ’varför gjorde du det, varför gjorde du det’. Orhan Yildiz uppmanade honom och Ayhan Yildiz att hoppa in i bilen. Orhan Yildiz körde hem till Ayhan Yildiz där han släppte av Ferzende Yildiz och Ayhan Yildiz. Ayhan Yildiz gick in till sig och Orhan Yildiz fortsatte iväg med bilen. Ferzende Yildiz promenerade hem till sin f.d. fru där han stannade. Vid de polisförhör där han pekat ut Orhan Yildiz, Ayhan Yildiz, Özkan Yildiz och Önder Yildiz kände han sig pressad. Han var misstänkt själv och satt frihetsberövad. Han var fysiskt och psykiskt nergången på grund av narkotikamissbruk. Han hade gjort ett självmordsförsök. Han blev lovad att få träffa sina barn om han berättade som han gjorde.”

Hovrättens bedömning var att Ferzende ljög om att han befann sig i Rinkeby, i syfte att skydda Özkan, Önder och Ayhan. Men om så vore fallet – borde då inte Ferzende ha vinnlagt sig om att lämna en berättelse som stämde överens med vittnesuppgifterna från platsen?

Vad Ferzende hävdade var att han visserligen befann sig i Rinkeby, men att han inte var där i sällskap med Orhan och Ayhan och att han inte bevittnade mordet. Hovrätten tycks inte ens ha reflekterat över möjligheten att Ferzende verkligen hade befunnit sig i Rinkeby men att han ljög beträffande att han inte hade varit i sällskap med mördaren, för att undkomma misstankar om delaktighet.

Hovrätten hade i själva verket tillgång till uppgifter om en rad omständigheter som talade för att så var fallet. Det gäller exempelvis Ferzendes tidiga uppgifter om att han såg sin brorson skjuta en man, som är i linje med att han var närvarande på mordplatsen. Ett annat exempel är spärrvaktens utpekande av Ferzende som en av personerna på mordplatsen.

Om hovrätten inte hade uteslutit möjligheten att Ferzende befunnit sig i Rinkeby vid tidpunkten för mordet, så skulle hela fundamentet för att ställa fyra andra personer till gemensamt ansvar för mord falla. Som framgår ovan är det bara Ferzende som har berättat om en uppgjord mordplan. Inget ögonvittne har pekat Özkan eller Önder.

Se vidare:
Huvudvittnet – heroinisten
Oskyldigt dömda för Rinkebymord när polisen undanhöll vittnesmål (DN Debatt den 7 maj 2006)
Samt punkterna 3 och 16 i JK-anmälan


Tillbaka till hovrättens domskäl

__


[email protected]